На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  30.07.2019. године су :

  • Ћурувија Николина, број члана 849
  • Вулетић Милан, број члана 850
  • Покрајац Душан , број члана 851

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року