Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

ЗАХТЕВ ЗА ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНКА СА ЦЕНТРАЛНОГ СЕМИНАРА ДО 27.06.2020. ГОДИНЕ

Управни одбор Заједнице тренера РСС је на 64. седници одржаној 19. јуна 2020. године донео Одлуку да тренери који из оправданих разлога нису у могућности да присуствују Централном семинару у Крагујевцу који се одржава од 3. до 5. јула текуће године, или на истом нису у могућности да присуствују од почетка до завршетка , писмено се обрате Управном одбору ЗТ Захтевом за правдање изостанка наводећи разлоге неприсуства уз сву постојећу документацију ( здравствени проблеми - потврде од лекара уз комплетну документацију, потврде о путовању у иностранство, унапред заказане обавезе на рукометним камповима, .......). Управни одбор ЗТ ће 28.06.2020. године на електронској седници разматрати приспеле Захетеве и о одлукама обавестити подносиоце Захтева.

Напомена: Подносиоци Захтева су пре подношење Захтева обавезни да доставе Пријаву и потврду о извршеној уплати чланарине за Централни семинар.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.