Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Одлуке Скупштинe ЗТ РСС - Крагујевац, 10.10.2022.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА  СРБИЈЕ,  ОДРЖАНЕ ДАНА, 10.10.2022. ГОД. У КРАГУЈЕВЦУ СА ПОЧЕТКОМ У 12,00

Скупштини је присуствовало 25 од 30 делегата секција, чиме је испуњен кворум за рад и одлучивања.

Одлуке донесене на Скупштини

 1. Једногласно усвојен Извештај о раду Заједнице за 2021 годину,
 1. Једногласно усвојен Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице у 2021 години,
 1. Једногласно су донете Одлуке:
  • Усвојен извештај о финансијском пословању Заједнице,
  • Усвојена Изјава о покрићу губитка за 2021 годину
 1. На лични захтев разрешени су чланства у Управном одбору:
  • Аким Комненић (Подпредседник УО)
  • Милка Никшић (Члан)
 1. На предлог Председника УО, Јове Павлова, за нове чланове УО, именовани су:
  • Ненад Краљевски
  • Борис Жарковић
 1. На предлог Председника УО, Јове Павлова, за новог Подпредседника УО, именован је:
  • Зоран Валдевит

Записничар                                                                                         Председник Скупштине

  Небојша Видановић с.р.                                                                                Иван Станковић с.р.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.