Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Позив за редовну седницу УО ЗТРСС - 09.11.2022.

 На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 17. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи 

Д Н Е В Н И РЕ Д : 

1. Усвајање записника са 16. редовне седнице Управног одбора, 

2. Извештај о раду између две редовне седнице, 

3. Утврђивање оквирних термина Централног и Регионалних семинара као и семинара за тренере МК у 2023. Години, 

4. Доношење одлуке о поступку измирења годишњих ( редовних ) чланарина за наступајући период ( такмичарски ), 

5. Доношење одлуке и утврђивање протокола сарадње са Заједницама тренера држава у окружењу, 

6. Предлог о начину издавања , обнављања и одузимања Дозволе за рад тренера, 

7. Текућа питања, пошта и разно 

Седница Управног одбора ће се одржати дана 09. новембра 2022. године (среда) у Београду, Бањица, у просторијама комплекса „Мали викенд“, ул. Булевар Ослобођења 385, са почетком у 13,00 часова. 

Јова Павлов

Прузми документ кликом овде.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.