Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Позив за 26. редовну седницу Управног одбора

ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС

На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 26. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И РЕ Д :

  1. Усвајање записника са 24. редовне и 25 електронске седнице Управног одбора,
  2. Извештај о раду између две седнице.
  3. Припрема Редовне седнице Скупштине ЗТ РСС.
  4. Текућа питања, пошта и разно.

Седница Управног одбора ће се одржати 17. ОКТОБРА 2023. године (уторак) у Београду, у просторијама Спортског центра ,,СЛОДЕС'', ул. Борска 92, са почетком у 12 часова.

Достављено:

  • члановима УО ЗТ РСС,
  • председнику Скупштине ЗТ РСС,
  • председнику НО ЗТ РСС

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС

Председник
Јова Павлов

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.