Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Позив за 30. редовну седницу Управног одбора

ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС

На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 30. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И РЕ Д :

  1. Усвајање записника са 29. редовне седнице Управног одбора,
  2. Извештај о раду између две редовне седнице:
  3. Регионални семинари
  4. Централни семинар
  5. Разматрање одлуке о висини чланарине
  6. Доношење одлуке о најуспешнијем тренеру у 2023 години
  7. Текућа питања, пошта и разно

Седница Управног одбора ће се одржати дана 18. децембра 2023. године (понедељак) у Београду, у просторијама Факултета за спорт и физичко васпитање, ул Благоја Паровића 156, са почетком у 13 часова.

Достављено:

  • члановима УО ЗТ РСС,
  • председнику Скупштине ЗТ РСС,
  • председнику НО ЗТ РСС

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
Председник
Јова Павлов

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.