Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Услови за добијање лиценце у такмичарској 2024/25. години

У складу са чланом 34. став 2. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор је на 31 седници одржаној, дана 03.01.2024 године, донео је Одлуку о праву и условима за добијање лиценце у редовним првенственим такмичењима и такмичењима млађих узрасних категорија у такмичарској 2024/25. години.

ПРВИ СТЕПЕН (Супер и Супер Б лига)

 • Право на добијање лиценце тренера у Првом степену такмичења имају:
 1. Тренери са категоријом Master Couch,
 2. Тренери са III категоријом,
 3. Тренери са II+ категоријом (више од 10 година стажа),
 4. Тренери са II категоријом који су увели екипу у Супер Б рукометну лигу у такмичарској 2024/2025. години.

Право на добијање лиценце помоћног тренера у Првом степену такмичења (Супер и Супер Б лиге) имају тренери свих категорија.

Услови за добијање лиценце:
1.1. Уговор о стручном ангажовању склопљен између Спортске организације (клуба) и Спортског стручњака (тренера), на обрасцу који прописује РСС, оверен од стране надлежног државног органа и евидентиран од стране Овлашћеног лица Заједнице тренера РСС,
1.2. Одлука надлежног органа Спортске организације (клуба) о именовању спортског стручњака (тренера) за обављање одређеног спортског занимања у спортској организацији без уговора и без надокнаде. Одлука се доставља Овлашћеном лицу Заједнице тренера РСС.
2. Уплаћена чланарина за 2024/2025 годину,
3. Присуство Централном семинару (за Тренере), или минимум два регионална (за Помоћне),
4. Важећа Дозвола за рад,
5. Уплата чланарине за добијање лиценце у износу:

 1. Супер лига:
  o Тренер - 5.000,00 динара
  o Помоћни тренер - 2.500,00 динара
 2. Супер „Б“ лига:
  o Тренер - 3.000,00 динара
  o Помоћни тренер - 1.500,00 динара

ДРУГИ СТЕПЕН (Прва лига)

 • Право на добијање лиценце тренера у Другом степену такмичења имају:
 1. Тренери са категоријом Master Couch,
 2. Тренери са III категоријом,
 3. Тренери са II+ категоријом (више од 10 година стажа),
 4. Тренери са II категоријом
 5. Тренери са I категоријом који су увели екипу у Прву рукометну лигу у такмичарској 2024/2025. години.
 • Право на добијање лиценце помоћног тренера у Другом степену такмичења (Прве лиге) имају тренери Прве категорије.
 • Услови за добијање лиценце:
  1. Уплаћена чланарина за 2024/2025 годину,
  2. Присуство на оба регионална семионара (за Тренере и Помоћне),
  3. Важећа Дозвола за рад.

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ СТЕПЕН (Друге и Треће лиге)

 • Право на добијање лиценце тренера у Трећем и Четвртом степену такмичења имају Тренери свих категорија.

 • Обзиром да Тренери свих категорија могу добити лиценцу Тренера, нема потребе за издавањем лиценци Помоћних тренера.

 • Услови за добијање лиценце:
  1. Уплаћена чланарина за 2024/2025 годину,
  2. Присуство на оба регионална семионара,
  3. Важећа Дозвола за рад.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА

 • Право на добијање лиценце имају Тренери свих категорија са Дозволом за рад Нивоа ЈЕДАН.

 • Обзиром да Тренери свих категорија могу добити лиценцу Тренера, нема потребе за издавањем лиценци Помоћних тренера.

 • Услови за добијање лиценце:
  1. Уплаћена чланарина за 2024/2025 годину,
  2. Присуство Централном семинару, или оба регионална семинара,
  3. Обавезно присуство на бесплатном семинару за тренере који раде са млађим узрасним категоријама,
  4. Важећа Дозвола за рад нивоа ЈЕДАН,

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.