Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 02.04.2023. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са 02.04.2023 . године су :

 • Шешић Никола, број члана 1067
 • Крезовић Жарко , број члана 1068
 • Црноглавац Никола , број члана 1069
 • Давидовић Данило , број члана 1070
 • Марковић Горан, број члана 1071
 • Манојловић Борис, број члана 1072
 • Бкић Данијел, број члана 1073
 • Вучићевић Горана, број члана 1074
 • Басарић Борислав, број члана 1075
 • Бенић Богдан, број члана 1076
 • Ђуровић Блажо, број члана 1077
 • Трмчић Лазар, број члана 1078
 • Петковић Д. Теодора, број члана 1079
 • Јечменица Миљан, број члана 1080
 • Маћош Мирољуб, број члана 1081
 • Генић Владимир, број члана 1082
 • Ристивојевић Вук, број члана 1083
 • Ћујић Зоран, број члана 1084
 • Марковић Драган, број члана 1085

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањенен тренере на обавезу слања поштом : Евиденционог листа члана, Личног картона- приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.