На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  05.10.2018. године су :

  • Лечић  Милан, број члана 791
  • Мицковић Борко , број члана 792
  • Ђукић Милан, број члана 793
  • Јаневски Никола , број члана 794
  • Костић Слободан, број члана 795

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.