Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

7. редовна седница УО ЗТ РСС - Одлуке

На седмој редовној седници УО ЗТ РСС, која је одржана у Врњачкој Бањи, 27.12.2021 године, једногласно је донета Одлука о висини чланарине у 2022 години.

 На основу члана 34. став 2. тачка 13. члана 66. став 3. тачка 4. члан 67. став 2. члана 78. став 1. тачка 7. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, а у складу са чланом 25. став 2. тачка 19. Закона о порезу на додату вредност, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2022 ГОДИНУ 

1. Чланарина за регистрацију – не наплаћује се 

2. Годишња чланарина 

2.1. Активна чланарина - уплата до 31.03.2022 4.000,00 

2.2. Активна чланарина - уплата после 31.03.2022 6.000,00 

2.3. Пасивна чланарина * 2.000,00 

Пасивну чланарину могуће је уплатити најкасније до 31.03.2022 године. Тренери који су уплатили у наведеном року пасивну чланарину, а након тога желе да уплате активну чланарину (могућност учешћа у такмичењу), врше у било ком тренутку, до краја календарске године, само уплату од 2.000,00 динара 

3. Додатна чланарина 

3.1 Потврда о испуњености услова за лиценцирање Тренера у Супер А лиги 5.000,00 

3.2 Потврда о испуњености услова за лиценцирање Помоћног тренера у Супер А лиги 2.500,00 

3.3 Потврда о испуњености услова за лиценцирање Тренера у Супер Б лиги 3.000,00 

3.4 Потврда о испуњености услова за лиценцирање Помоћног тренера у Супер Б лиги 1.500,00 

4. Чланарина за семинаре 

4.1. Регионални семинар 3.000,00 

4.2. Централни семинар 12.000,00 

Износ чланарине се уплаћује на текући рачун Заједнице тренера Рукометног савеза Србије број 

160-480967-50 (Banka Intesa). 

Износи чланарине морају бити уплаћени од физичких лица, чланова Заједнице, са обавезним уписивањем шифре члана у позиву на број. 

У случају да уплату изврши правно лице, уплата ће бити враћена, као погрешна

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Управни одбор 

Председник 

Јова Павлов 

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.