ztrss_logo_720_440

3. редовна седница Скупштине Заједнице тренера РСС - Крагујевац, 09.05.2019.године

У Крагујевцу ( зграда Градске управе ) , 09. маја 2019. године ( четвртак ) са почетком у 12 часова одржаће се 3. редовна седница Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије.

За ову седницу предлаже се следећи :

Д н е в ни ре д :

 1. Избод радних тела Скупштине,

а/ Радног Председништва ,

б/ Записничара и два оверача записника,

ц/ Верификационе комисије,

2. Усвајање записника са друге редовне седнице Скупштине,

3. Разаматрање и одлучивање о Извештају о раду Скупштине и Управног одбора у 2018. години,

4. Разматрање и одлучивање о извештају Надзорног одбора за 2018 години,

5. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2018 годину,

 • Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја
 • Доношење одлуке о усвајању Изјаве о расподели добити

6. Усвајање пречишћеног текста Статута,

7. Усвајање Правилника секција,

8. Текућа питања, пошта и разно

Позив можете преузети кликом на :

Poziv za Skupstinu

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 17.04.2019. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  17.04.2019. године су :

 • Вјештица Горан , број члана 832
 • Павловић Владимир , број члана 833

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

seminar2018-1024x681

40. седница Управног одбора ЗТ РСС – среда 10. 04. 2019.

40. седница Управног одбора Заједнице тренера РСС ће се одржати 10.04.2019 .године ( среда ) са почетком у 11 часова. Седница ће се одржати у Крагујевцу у  просторијама ХТП ” Шумарице ” . 

Д Н Е В Н И РЕ Д :

 1. Разматрање и усвајање Записника са 36. редовне и 37, 38. и 39. електронске седнице
 2. Потврђивање одлуке са електронских седнице,
 3. Други Регионални семинари и Централни семинар ” Саветовање 2019 “,
 4. Припрема за Редовну Скупштину ЗТ РСС
 5. Текућа питања, пошта и разно

Позив за седницу можете преузети кликом на :

Poziv za 40 sednicu

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 05.04.2019. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  05.04.2019. године су :

 • Киш Шандор , број члана 828
 • Стојановић Никола, број члана 829
 • Мердовић Срђан, број члана 830
 • Јоцић Никола, број члана 831

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

ztrss_logo_720_440

ПОДСЕЋАЊЕ НА РОК ЗА УПЛАТУ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ ТРЕНЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Поштоване колеге, посећамо Вас да је рок за уплату годишње чланарине за 2019. годину, на основу Одлуке Управног одбора Заједнице тренера РСС, 31. март текуће године. По истеку наведеног рока чланарина се уместо износа од 3.000,00 динара плаћа у износу од 5.000,00 динара.

Одлуку о утврђивању износа и рокова за уплату чланарине можете преузети кликом на :

Odluka o visini clanarine za 2019 godinu

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 22.03.2019. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  22.03.2019. године су :

 • Колак Јасмина , број члана 825
 • Радојевић Младен, број члана 826
 • Панчић Милан, број члана 827

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 14.03.2019. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  14.03.2019. године су :

 • Радивојевић Јована , број члана 824

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

ztrss_logo_720_440

36. седница Управног одбора ЗТ РСС – среда 13. 03. 2019.

36. седница Управног одбора Заједнице тренера РСС ће се одржати 13.03.2019 .године( среда ) са почетком у 11 часова. Седница ће се одржати у Крагујевцу у  просторијама СУ ” Раднички 1964 ” , Спортска хала ” Језеро ” . 

Д Н Е В Н И РЕ Д :

 1. Разматрање и усвајање Записника са 31. редовне и 32, 33, 34. и 35 електронске седнице
 2. Потврђивање одлуке са електронских седнице,
 3. Извештаји са Регионалних семинара
 4. Текућа питања, пошта и разно

Позив за седницу можете преузети кликом на :

Poziv za 36 sednicu

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 01.03.2019. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  01.03.2019. године су :

 • Стокрп ( Јовичић ) Бојана , број члана 823

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 27.02.2019.ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  27.02.2019. године су :

 • Манић Миљан, број члана 819
 • Градић Слађана, број члана 820
 • Обрадовић Драгана, број члана 821
 • Младеновић Марјан, број члана 822

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.