93ef9cf45d89f16bac934270146728f1_239321343_112794374450398_7872811896278069481_n-600-c-90

Одлука о условима за добијање лиценце у такмичарској 2023/24. години

У складу са чланом 34. став 2. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор је на 19. седници, одржаној дана 02.03.2023 године, донео Одлуку о праву и условима за добијање лиценце у редовним првенственим такмичењима и такмичењима млађих узрасних категорија у такмичарској 2023/24. години.

ПРВИ СТЕПЕН (Супер и Супер Б лига)
Право на добијање лиценце тренера у Првом степену такмичења имају:

 1. Тренери са категоријом Master Couch,
 2. Тренери са III категоријом,
 3. Тренери са II+ категоријом (више од 10 година стажа),
 4. Тренери са II категоријом који су увели екипу у Супер Б рукометну лигу у такмичарској
  2023/2024 години.

Право на добијање лиценце помоћног тренера у Првом степену такмичења (Супер и Супер Б лиге) имају тренери свих категорија.
Услови за добијање лиценце:
1.1. Уговор о стручном ангажовању склопљен између Спортске организације (клуба) и Спортског стручњака (тренера), на обрасцу који прописује РСС, оверен од стране надлежног државног органа и евидентиран од стране Овлашћеног лица Заједнице тренера РСС,
1.2. Одлука надлежног органа Спортске организације (клуба) о именовању спортског стручњака
(тренера) за обављање одређеног спортског занимања у спортској организацији без уговора и без надокнаде. Одлука се доставља Овлашћеном лицу Заједнице тренера РСС.
2. Уплаћена чланарина за 2023/2024 годину,
3. Присуство Централном семинару (за Тренере), или минимум два регионална (за Помоћне)
4. Важећа Дозвола за рад,
5. Уплата чланарине за добијање лиценце у износу:
Супер лига:
o Тренер - 5.000,00 динара
o Помоћни тренер - 2.500,00 динара

Супер „Б“ лига:
o Тренер - 3.000,00 динара
o Помоћни тренер - 1.500,00 динара

ДРУГИ СТЕПЕН (Прва лига)
Право на добијање лиценце тренера у Другом степену такмичења имају:

 1. Тренери са категоријом Master Couch,
 2. Тренери са III категоријом,
 3. Тренери са II+ категоријом (више од 10 година стажа),
 4. Тренери са II категоријом
 5. Тренери са I категоријом који су увели екипу у Прву рукометну лигу у такмичарској
  2023/2024 години.

Право на добијање лиценце помоћног тренера у Другом степену такмичења (Прве лиге) имају тренери Прве категорије.
Услови за добијање лиценце:

 1. Уплаћена чланарина за 2023/2024 годину,
 2. Присуство Централном семинару, или минимум два регионална (за Тренере и Помоћне)
 3. Важећа Дозвола за рад.

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ СТЕПЕН (Друге и Треће лиге)
Право на добијање лиценце тренера у Трећем и Четвртом степену такмичења имају тренери свих категорија.

Обзиром да Тренери свих категорија могу добити лиценцу Тренера, нема потребе за издавањем лиценци Помоћних тренера.
Услови за добијање лиценце:

 1. Уплаћена чланарина за 2023/2024 годину,
 2. Присуство Централном семинару, или минимум два регионална,
 3. Важећа Дозвола за рад.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА
Право на добијање лиценце имају Тренери свих категорија са Дозволом за рад Нивоа ЈЕДАН.
Обзиром да Тренери свих категорија могу добити лиценцу Тренера, нема потребе за издавањем лиценци Помоћних тренера.
Услови за добијање лиценце:

 1. Уплаћена чланарина за 2023/2024 годину,
 2. Присуство Централном семинару, или минимум два регионална,
 3. Обавезно присуство на бесплатном семинару за тренере који раде са млађим узрасним категоријама у Крагујевцу 11.06.2023 године,
 4. Важећа Дозвола за рад нивоа ЈЕДАН.


93ef9cf45d89f16bac934270146728f1_239321343_112794374450398_7872811896278069481_n-600-c-90

Oдлука о надокнади семинара као услова за добијање лиценце у такмичарској 2023/24. години

У складу са чланом 34. став 2. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор је на 24. седници, одржаној дана 09.08.2023 године, донео Одлуку о начину надокнаде семинара као услова за добијање лиценце у редовним првенственим такмичењима и такмичењима млађих узрасних категорија у такмичарској 2023/24. години.

 1. Тренери који су оправдано одсуствовали са Централног семинара 2023, (пријавили се и извршили уплату чланарине за семинар), имају обавезу израде семинарског рада у коме ће препричати садржај целог предавања и у закључном разматрању изнети своје мишљење на обрађене теме са теоријских предавања са Централног семинара 2023 и то:
 1. Тренери који су неоправдано одсуствовали са Централног семинара 2023, уз уплату чланарине у износу од 50.000,00 динара, имају обавезу израде семинарског рада у коме ће препричати садржај целог предавања и у закључном разматрању изнети своје мишљење на обрађене теме са теоријских предавања са Централног семинара 2023 и то:
 • Тренинг тактике у рукомету (предавач Toni Gerona),
 • Мишићна меморија и периодизација тактике у рукомету (предавач Alexandru Acsinte),
 • Актуелни проблеми рада са млађим категоријама 1 и 2 (предавач Владимир Копривица).
 1. Тренери који су неоправдано одсуствовали са Првог, Другог или оба регионална семинара 2023, а нису могућност надокнаде искористили на Централном семинару, уз уплату чланарине у износу од 20.000,00 динара, имају обавезу израде семинарског рада у коме ће препричати садржај целог предавања и у закључном разматрању изнети своје мишљење на обрађене теме са теоријских предавања са Централног семинара 2023 и то:
 • Тренинг тактике у рукомету (предавач Toni Gerona),
 • Мишићна меморија и периодизација тактике у рукомету (предавач Alexandru Acsinte),
 • Актуелни проблеми рада са млађим категоријама 1 и 2 (предавач Владимир Копривица).

4. Тренери који желе да буду лиценцирани у Такмичењу млађих узрасних категорија, а нису присуствовали Бесплатном семинару за тренере млађих узрасних категорија, који је одржан у склопу Централног семинара 2023, уз уплату чланарине у износу од 6.000,00 динара, имају обавезу израде семинарског рада у коме ће препричати садржај целог предавања и у закључном разматрању изнети своје мишљење на обрађену тему са теоријских предавања са Бесплатог семинара за тренере млађих узрасних категорија, који је одржан у склопу Централног семинара 2023 и то:

 • Актуелни проблеми рада са млађим категоријама 1 и 2 (предавач Владимир Копривица).
 1. Видео записи наведених предавања, објављени су на званичном сајту Заједнице тренера РРС: www.treneri-rss.rs у делу Семинари.
 2. Семинарске радове и доказ о уплати чланарине, тренери су обавезни да доставе на мејл treneri@treneri-rss.rs пре почетка активности за добијање лиценце.
93ef9cf45d89f16bac934270146728f1_239321343_112794374450398_7872811896278069481_n-600-c-90

Подсетник о уплати годишње чланарине

Подсећамо тренере, који су чланови Заједнице тренера РСС, на обавезу уплате годишње чланарине, која се уплаћује од 1. јула 2023. године, са важењем до 30. јуна 2024. године (на основу одлуке УО ЗТ РСС да се чланарина плаћа за такмичарску, а не календарску годину).

Уједно, подсећамо на благовремено, евентуално потребно обнављање или продужење Дозволе за рад. Поступак издавања, односно обнављања Дозволе за рад се не мења, осим што се на основу одлуке УО РСС чланарина за трогодишње важење Дозволе за рад уплаћује у целости (6.000 динара), а не у ратама, као што је то била пракса раније. Уплате се, као и до сада, врше на рачун Рукометног савеза Србије.  

По уплати чланарине, тренери могу самостално приступити својој Такмичарској књижици (ID картици) и преконтролисати стање Дозволе за рад.

93ef9cf45d89f16bac934270146728f1_239321343_112794374450398_7872811896278069481_n-600-c-90

2. термин надокнаде неприсуствовања Централном семинару у Крагујевцу: 19/20. или 26/27. август текуће године

Тренере, који из било којих разлога нису успунили услов за добијање Дозволе за рад и услов за лиценцу за наступајућу такмичарску сезону (неприсуствовање регионалним, Централном семинару, семинару за тренере млађих категорија), а нису искористили ни 1. термин за надокнаду одсуства са поменутих семинара, који је био 27/28. јуна 2023. године у Врњачкој Бањи, обавештавамо да ће 2. термин за надокнаду бити 19/20. или 26/27. августа 2023. године.

Календар такмичења и почетак такмичарских активности не остављају простор за накнадне надокнаде, стога на тренере апелујемо да се о предложеним терминима изјасне, како би се изабрао одговарајући за све.

Тренери којима недостаје семинар за ЛМК требало би да се пријаве на мејл Заједнице тренера, како би се на основу броја тренера и места пребивалишта одредили термин и време одржавања поменутог семинара.

Позивамо тренере да се максимално ангажују на решавању наведених проблема који, како се ближи почетак првенствених такмичења, могу да доведу до немогућности добијања лиценци, а самим тим и немогућности вођења екипа у функцији тренера.

За све евентуалне нејасноће можете контактирати Заједницу тренера на бројеве :

060 480 44 81 ( Јова Павлов )
069 11 48 172 ( Небојша Видановић ).

30ff3d9d580b540d09a98aa5d9758777_treneri_clanska-karta-720-c-90

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 28.07.2023. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са 28.07.2023. године су:

 • Чобановић Олинка, број члана 1086
 • Барјактаревић Беамин, број члана 1087
 • Милошевић Стефан , број члана 1088
 • Вујадиновић Лука, број члана 1089
 • Вучетић Марко, број члана 1090
 • Живковић Драгана, број члана 1091

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери, ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима, односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањене тренере на обавезу слања поштом: Евиденционог листа члана, Личног картона - приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.

treneri-post-title

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА РУКОМЕТНОГ КАМПА " РАСТИМО "

Међународни камп " Растимо " ће у суботу , 8. јула 2023.године , у свом 29. издању, бесплатно ће да организује ДАН ОТВОРЕНИ ВРАТА у Свилајнцу. Тог дана ће бити организована стручна трибина и радионице , као и приказ практичног рада у Кампу " Растимо ". Водитељ радионице је дипломирани психолог Бранислава Стевић.

Позивају се заинтересовани клубови, тренери, судије, рукометни радници, родитељи, средства информисања и млади рукометаши да прођу кроз " ОТВОРЕНА ВРАТА КАМПА" и активно учествују у реализацији Програма.

Сатница Програма:

9:00 Тема за децу од 12-14 година : Развој самопоуздања и самопоштовања код деце - спортиста

10:00 Тема за децу од 15-16 година: Ефикасна комуникација

12:00 Тема за тренере: Комуникација тренера са децом

Заједница тренера РСС позива и остале организаторе рукометних кампова да вођени примером кампа " Растимо" промовишу садржаје свог рада и понуде их свим заинтересованим.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

1. термин надокнаде неприсуствовања Централном семинару: 27/28. јун 2023. године , Врњачка Бања, хотел " Фонтана "

Тренери који из оправданих или неоправданих разлога нису присуствовали Централном семинару рукометних тренера "Саветовање 2023" могу у термину 27/28. јун текуће године у Врњачкој Бањи ( хотел " Фонтана " за време одржавања 3.модула за стицање звања MASTER COACH по РИНК-у ) праћењем предавања и одбрана радова надокнадити неприсуство Централном семинару и на тај начин стећи услов за Дозволу за рад и лиценцу за такмичарску сезону 2023/24.

Програм предавања-

27.06.2023. године

9.00 - 12.45 Одбрана радова

15.30 - Индивидуализација тренажног процеса - проф. др. Владимир Копривица

17.15 - 18. 45 Одбрана радова

28.06.2023. године

9.00 - 10.15 Спортска техника, грешке у техници и њихово исправљање- проф. др. Владимир Копривица

10.30 - 12.00 Спортска техника, грешке у техници и њихово исправљање ( 2. део ) - проф. др. Владимир Копривица

НАПОМЕНЕ:

До наведеног термина тренери ће добити прецизне информације о условима учествовања на надокнади у зависности од разлога неприсуствовања Централном семинару , као и од евентуалних пријава и уплата предвиђених чланарина за Семинар. Трошкове доласка на наведена предавања или евентуалног боравка у Врњачкој Бањи сносе тренери .

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Допуна одлуке о условима за добијање лиценце за 2023/24

УО Заједнице тренера је на својој 21 електронској седници усвојио Допуну одлуке о условима за добијање лиценце у такмичарској 2023/2024 години.

У складу са чланом 34. став 2. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор је на 21 седници одржаној, дана 03. и 04.06.2023 године, донео
ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ПРАВУ И УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ У РЕДОВНИМ ПРВЕНСТВЕНИМ ТАКМИЧЕЊИМА И ТАКМИЧЕЊИМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА У ТАКМИЧАРСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ

 1. Сви Тренери који неоправдано нису испунили услов за добијање лиценце (немају учешће на два Регионална семинара или нису били на Централном семинару), могуће је да, уз уплату чланарине у износу од 50.000,00 динара за неоправдано одсуство, своју обавезу испуне на Трећем модулу Mastercoach семинара, који ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 22 – 28.06.2023 године у трајању од 2 дана. Тачан термин ће бити накнадно објављен, када се буде знао распоред семинара.
 2. Тренери који су оправдано одсуствовали са Централног семинара, уз уплату чланарине у износу од 14.000,00 динара, такође имају обавезу присуства Трећем модулу Mastercoach семинара, који ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 22 – 28.06.2023 године у трајању од 2 дана. Тачан термин ће бити накнадно објављен, када се буде знао распоред семинара.
 3. Оправдано или неоправдано одсуство са бесплатног семинара за тренере, који је услов за добијање лиценце за рад са млађим категоријама у сезони 2023/2024, подразумева уплату чланарине у износу од 10.000,00 динара и присуство једнодневном семинару, чији термин одржавања ће бити накнадно објављен, а пре почетка активности за које су лиценце неопходне.
 4. Захтеви за правдање одсуства (допис и адекватна документација) се морају послати са личне e-mail адресе тренери, најкасније до 05.06.2023 године на адресу Заједнице тренера (ztrss1@gmail.com). Одговор ће бити достављен најкасније 06.06.2023 године у току дана.
  Образложење
  Термин Централног семинара је одређен седам месеци пре његовог одржавања, о чему су тренери обавештени путем меила и објавом на web страници Заједнице.
  Регионални семинари су заказивани у различите дане, како би свако од тренера, у складу са својим обавезама изабрао најповољнији термин.
  Овакав вид организације семинара је био у циљу благовременог усклађивања обавеза и избегавање кажњавања за неприсуство семинарима.
  Одлуку о оправданом или неоправданом одсуству доноси Управни одбор Заједнице тренера РСС, на основу приложене документације.
  У складу са својим овлашћењима Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
Председник
Јова Павлов

ztrss_kragujevac2019_8

ПРОГРАМ ЦЕНТРАЛНОГ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА „ШУМАРИЦЕ 2023“

ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА „ШУМАРИЦЕ 2023“

СЕМИНАР ЗА ОБНОВУ ЕХФ ПРО-ЛИЦЕНЦЕ И СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

СЕМИНАРЕХФ ПРО-ЛИЦЕНЦАЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАРСЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
ВРЕМЕ АКТИВНОСТИОПИС АКТИВНОСТИИЗЛАГАЧПростор
ПЕТАК 09.06.2023. - ЕХФ-ПРО И ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР
ДО 13.00ПРИЈАВА И АКРЕДИТАЦИЈА Хол хотела
13.00 - 15.00РУЧАК Ресторан
15.45 – 16.00ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРАПредседник ЗТРССКонгресна сала
16.00 – 17.30ТРЕНИНГ ТАКТИКЕ У РУКОМЕТУToni GeronaКонгресна сала
17.30 – 17.45ПАУЗА  
17.45 – 19.15МИШИЋНА МЕМОРИЈА И ПЕРИОДИЗАЦИЈА ТАКТИКЕ У РУКОМЕТУAlexandru Acsinte, EHFКонгресна сала
19.30 – 20.30ВЕЧЕРА  Ресторан 
СУБОТА, 10.06.2023. - ЕХФ-ПРО И ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР
07.00 - 08.45ДОРУЧАК Ресторан
09.45 – 11.15ДОНОШЕЊЕ БРЗИХ ТАКТИЧКИХ ОДЛУКА У НАПАДУToni GeronaСпортска сала
11.15 – 11.30ПАУЗА  
11.30 – 13.00СИСТЕМИ ИГРЕ У КОНТРАНАПАДУToni GeronaСпортска сала
13.00 – 13.15ОФИЦИЈЕЛНО ФОТОГРАФИСАЊЕ СВИХ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА  
13.1515.00РУЧАК Ресторан
15.15 – 16.45БРЗИНСКА ИЗДРЖЉИВОСТ У РУКОМЕТУ – 1. деоAlexandru Acsinte, EHFСпортска сала
16.45 – 17.00ПАУЗА  
17.00 – 18.30БРЗИНСКА ИЗДРЖЉИВОСТ У РУКОМЕТУ – 2. деоAlexandru Acsinte, EHFСпортска сала
19.30 – 20.30ВЕЧЕРА Ресторан сала
НЕДЕЉА, 11.06.2023. - ЕХФ-ПРО, ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР И СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
07.00 – 08.45ДОРУЧАК Ресторан сала
09.45 – 10.45АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ РАДА СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА – 1. ДЕОВладимир КопривицаКонгресна сала
10.45 – 11.00ПАУЗА  
11.00 – 12.00АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ РАДА СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА – 2. ДЕОВладимир КопривицаКонгресна сала
12.00 – 12.30ТЕСТИРАЊЕ Конгресна сала
12.30 – 12.45ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА УЧЕСНИКА НА ЕХФ-ПРО И ЦЕНТРАЛНОМ СЕМИНАРУ Конгресна сала
12.45РУЧАК Ресторан сала

IMG-024e8e455c46efb330136879b23ac79f-V

ЗОРАН АБРАМОВИЋ УМЕСТО УРОША ЕЛЕЗОВИЋА ПРЕДАВАЧ НА РЕГИОНАЛНОМ СЕМИНАРУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

Збо обавезе одигравања првенствене утакмице последњег кола у термину одржавања Регионалног семинара, тренер Урош Елезовић је био спречен да одржи предвиђено предавање , па је исто презентовао тренер Зоран Абрамовић са демонстраторима - играчима РК " Војводине" из Новог Сада

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.