nenad-kraljevski1-640x340

НЕНАД КРАЉЕВСКИ УМЕСТО НИКОЛЕ МАКСИМОВИЋА ПРЕДАВАЧ НА РЕГИОНАЛНОМ СЕМИНАРУ У БЕОГРАДУ

Због спречености тренера Николе Максимовића да , како је планирано и објављено, предаје на Регионалном семинару " Београд 2023-2" на исте теме предавач ће бити тренер Ненад Краљевски.

Magazin 40x20_XVI broj_Naslovna strana

ОБЈАВЉЕН 16. БРОЈ ЧАСОПИСА ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ФОРМАТУ

16. број часописа Заједнице тренера РСС "40 х 20 " објављен је на сајту ЗТ РСС

https://treneri-rss.rs/4020-2/ . Такође постављени су и сви остали бројеви , до сада објављивани у штампаном формату.

17. број часописа који излази у време одржавања Централног семинара , који ће на Семинару и бити дистрибуиран, такође излази у штампаном формату,

Hакон тога се наставља са објављивањем часописа у електронском формату (On-line).

seminar2018-1024x681

ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР „КРАГУЈЕВАЦ 2023“ - Информације

 На основу члана 34. став 2 тачка 8 Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на 18 редовној седници, одржаној у Крагујевацу, дана 07.12.2022 године, донео је одлуку да се, у складу са Планом и програмом рада Заједнице за 2023. годину, у Крагујевцу, организује и спроведе 

ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР „КРАГУЈЕВАЦ 2023“

1. Сходно годишњем плану Заједнице тренера РСС, биће организован Централни семинар „КРАГУЈЕВАЦ 2023“, на којем могу узети учешће сви заинтересовани тренери по слободној пријави. 

2. Обавезу присуства на семинару имају тренери са категоријом „Master coach”, трећом категоријом и остали који намеравају да у наредној такмичарској сезони испуне услов за лиценцу за први степен такмичења у функцији „тренер“. 

3. Обавезу учешћа имају и остали тренери прве и друге категорије који нису присуствовали на оба Регионална семинара. 

4. Управни одбор ЗТ РСС прихватио је, као најповољнију, понуду за одржавање Семинара коју је доставило Хотелско туристичко друштво ''Шумарице'' Крагујевац, а према условима из конкурса. 

5. Семинар ће бити спроведен у комплексу хотела ''Шумарице'', Крагујевац, Десанкин венац бб (www.hotelsumarice.com) и то у периоду од 09. до 11. јуна 2023. год, 

6. Смештај за 200 полазника је обезбеђен у Хотелу „Шумарице“ и за 50 особа у хотелу „Зеленгора“. У случају већег броја пријава, смештај ће бити обезбеђен у другим објектима у граду. Распоред смештаја ће се радити по времену пријема пријаве за учешће на семинару. Предност смештаја имају тренери којима је Централни семинар обавезан, док ће тренери који су своје право могли да искористе присуством на оба Регионална семинара, бити смештени према расположивим капацитетима. 

7. Чланарина за семинар износи 14.000,00 динара и могуће је плаћање у више рата. Уз подношење пријаве, потребно је уплатити минимум 5.000,00 динара, а крајњи рок за уплату пуног износа је 05.06.2023 године. (У прилогу позива је облик попуњавања уплатница). Молимо да испоштујете начин попуњавања уплатница, ради лакше евиденције. 

8. Пансион садржи ноћење, доручак (''шведски сто''), ручак и вечеру (по менију). Остале евентуалне услуге учесници Семинара сносе сами. 

9. Смештај учесника Семинара је у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама, које су климатизоване, опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом и бежичним интернетом. 

10. Распоред коришћења соба одредиће руководство Семинара. 

Ц 

11. Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 09.06.2023.год, са ручком, а завршетак у недељу, 11.06.2023.год, са доручком. 

* Долазак учесника на Семинар предвиђен је за петак, 09.06.2023.год, до 13.00 часова (ручак од 14.00 часова). 

* Одлазак учесника са Семинара предвиђен је за недељу, 11.06.2023.год, оквирно од 12.00 часова (напуштање соба до 10.00 часова). 

12. Пријаве за Семинар достављају се у писаној форми (електронским путем) на секундарну електронску адресу Заједнице тренера РСС (ztrss1@gmail.com), закључно са 15.05.2023.год. (петак). Пријаве које пристигну после утврђеног рока неће бити узете у разматрање. Накнадно одустајање од учешћа на семинару, после утврђеног рока, није могуће. 

13. У пријави за учешће на Семинару (образац за пријаву у прилогу) треба навести: 

* Име и презиме 

* Место и адресу становања 

* Датум рођења 

*Број мобилног телефона 

* Личну адресу за електронску пошту 

*Величину поло мајце (S, M, L, XL, XXL, XXL) 

*Обавезно навести начин превозног средства и име и презиме колеге - колегинице са којима путује у Крагујевац 

*Обавезно навести име и презиме колеге - колегинице са којим би евентуално био-ла у соби 

14. У прилогу Пријаве потребно је доставити сву документацију која је наведена у истој. Молимо Вас да одговорно приступите овој обавези, обзиром да као самостално правно лице Заједница има оговорност у складу са Законом о спорту, за редовно ажурирање података својих чланова. 

15. План рада на Семинару утврђен је годишњим планом Заједнице. Програм рада на Семинару објавиће Стручно комисија ЗТ РСС после закључења пријава учесника. 

16. У случају било које оправдане спречености за присуствовање семинару, тренер је у обавези да о томе обавести Заједницу пре семинара и приложи одговарајуће доказе. Одлуку о оправданости одсуства, донеће Управни одбор пре семинара. 

17. Евентуалне додатне информације, у случају потребе, заинтересовани могу добити од секретара Заједнице тренера РСС (Небојша Видановић 069/1148172) радним даном од 10.00 до 14.00 часова. 

Управни одбор  Заједнице тренера РСС 

Председник - Јова Павлов

Преузми вест

Преузми Образац

Преузми пример Уплатнице

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

2. РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕР „НОВИ БЕЧЕЈ 2023“

ДОМ КУЛТУРЕ „НОВИ БЕЧЕЈ“
улица Трг ослобођења бб, Нови Бечеј
НЕДЕЉА, 14. мај 2023. године


ПРОГРАМ СЕМИНАРА
09:30 – 09:55 ПРИЈАВЉИВАЊЕ (неопходно је приказати личну карту и потврду о уплати)
10:00 – 11:15
Уводно-припремни део тренинга у рукомету – 1. део (конференцијска сала)
Предавач – Стефан Маричић, асистент на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.
11:15 – 12:30
Уводно-припремни део тренинга у рукомету – 2. део (конференцијска сала)
Предавач – Стефан Маричић, асистент на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.
12:30 – 13:30 – Ручак – Хотел „Тиски цвет“ – Трг Ослобођења 1, Нови Бечеј
13:30 – 14:45
Методски поступак обучавања зонске одбране 6:0 (СРЦ Јединство – Хала спортова)
Предавач – Елезовић Урош, тренер
14:45 – 16:00
Напад на зонску одбрану 6:0 (СРЦ Јединство – Хала спортова)
Предавач – – Елезовић Урош, тренер
16:00 – 16:15 ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА – ПОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ


НАПОМЕНЕ:
Присуство на Семинару (други од два обавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све чланове ЗТ РСС који су присуствовали 1. Регионалном семинару.
Котизација за Семинар износи 3.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице тренера рукометног савеза Србије број: 160-480967-50 са назнаком: чланарина за 2. Регионални семинар тренера „НОВИ БЕЧЕЈ 2023-2“ (могућност готовинског плаћања је искључена - са собом понети потврду о извршеној уплати).
На Семинар се под истим условима позивају и сви остали тренери, као и будући тренери заинтересовани за стицање стручног звања у рукомету као и они који су у поступку школовања, чије ће присуство такође бити евидентирано. Цена чланарине за регионални семинар за тренере старије од 65 година као и за остале присутне који нису чланови Заједнице тренера је 1.000,00 динара.
Тренери који су присуствовали 1. регионалном семинару, а не присуствују другом обавезујућем, регионалном Семинару, као услова за добијање лиценце, повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „ Саветовање 2023“ (од 09.06.2023. до 11.06.2023. године)
Могућност правдања изостанака плаћањем казне је ИСКЉУЧЕНА.


Додатне информације можете добити на телефон 063-7794364 (Борис Жарковић)


Организатор семинара Борис Жарковић
Председник УО ЗТ РСС Јова Павлов

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

2. РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРA „КРАГУЈЕВАЦ 2023“

ХТД „ШУМАРИЦЕ“ КРАГУЈЕВАЦ

улица Десанкин венац бб, Крагујевац

НЕДЕЉА, 21. мај 2023. године

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

09:30 – 09:55   ПРИЈАВЉИВАЊЕ (неопходно је приказати личну карту и потврду о уплати)

10:00 – 11:15

Методски поступак обучавања зонске одбране 6:0 (хала)

Предавач – Једоксић Слободан, Master Coach 

11:15 – 12:30

Напад на зонску одбрану 6:0 (хала)

Предавач – Једоксић Слободан, Master Coach 

12:30 – 13:30 – Ручак

13:30 – 14:45 

Уводно-припремни део тренинга у рукомету – 1. део (конференцијска сала)

Предавач – Др Ивана Бојић, редовни професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу  

14:45 – 16:00

Уводно-припремни део тренинга у рукомету – 2. део (конференцијска сала)

Предавач – Др Ивана Бојић, редовни професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу  

16:00 – 16:15              ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА – ПОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ

НАПОМЕНЕ:

 • Присуство на Семинару (други од два обавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све чланове ЗТ РСС који су присуствовали 1. Регионалном семинару.
 • Котизација за Семинар износи 3.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице тренера рукометног савеза Србије број: 160-480967-50 са назнаком: чланарина за 2. Регионални семинар тренера КРАГУЈЕВАЦ 2023-2 (могућност готовинског плаћања је искључена - са собом понети потврду о извршеној уплати).
 • На Семинар се под истим условима позивају и сви остали тренери, као и будући тренери заинтересовани за стицање стручног звања у рукомету као и они који су у поступку школовања, чије ће присуство такође бити евидентирано. Цена чланарине за регионални семинар за тренере старије од 65 година као и за остале присутне који нису чланови Заједнице тренера је 1.000,00 динара.
 • Тренери који су присуствовали 1. регионалном семинару, а не присуствују другом обавезујућем, регионалном Семинару, као услова за добијање лиценце повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „ Саветовање 2023“ (од 09.06.2023. до 11.06.2023. године)
 • Могућност правдања изостанака плаћањем казне је ИСКЉУЧЕНА.

Додатне информације можете добити на телефон 063-1024830 (Горан Веселиновић)

Организатор семинара - Горан Веселиновић

Председник УО ЗТ РСС  - Јова Павлов 


239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

2. РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРA „БЕОГРАД 2023“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

улица Благоја Паровића 156, Београд

НЕДЕЉА, 28. мај 2023. године

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

11:30 – 11:55   ПРИЈАВЉИВАЊЕ (неопходно је приказати личну карту и потврду о уплати)

12:00 – 13:15 

Уводно-припремни део тренинга у рукомету – 1. део (Амфитеатар Бранислав Покрајац)

Предавач – Др Марко Ћосић, доцент на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду  

13:30 – 14:45

Уводно-припремни део тренинга у рукомету – 2. део (Амфитеатар Бранислав Покрајац)

Предавач – Др Марко Ћосић, доцент на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду  

15:00 – 16:15

Методски поступак обучавања зонске одбране 6:0 (Хала Факултета)

Предавач – Никола Максимовић, тренер 

16:30 – 17:45

Напад на зонску одбрану 6:0 (Хала Факултета)

Предавач – Никола Максимовић, тренер 

17:50   ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА – ПОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ

НАПОМЕНЕ:

 • Присуство на Семинару (други од два обавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све чланове ЗТ РСС који су присуствовали 1. Регионалном семинару.
 • Котизација за Семинар износи 3.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице тренера рукометног савеза Србије број: 160-480967-50 са назнаком: чланарина за 2. Регионални семинар тренера БЕОГРАД 2023-2 (могућност готовинског плаћања је искључена - са собом понети потврду о извршеној уплати).
 • На Семинар се под истим условима позивају и сви остали тренери, као и будући тренери заинтересовани за стицање стручног звања у рукомету као и они који су у поступку школовања, чије ће присуство такође бити евидентирано. Цена чланарине за регионални семинар за тренере старије од 65 година као и за остале присутне који нису чланови Заједнице тренера је 1.000,00 динара.
 • Тренери који су присуствовали 1. регионалном семинару, а не присуствују другом обавезујућем, регионалном Семинару, као услова за добијање лиценце повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „ Саветовање 2023“ (од 09.06.2023. до 11.06.2023. године)
 • Могућност правдања изостанака плаћањем казне је ИСКЉУЧЕНА.

Додатне информације можете добити на телефон 064/6184560 (Зоран Валдевит)

Организатор семинара - Зоран Валдевит 

Председник УО ЗТ РСС  - Јова Павлов 


treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 02.04.2023. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са 02.04.2023 . године су :

 • Шешић Никола, број члана 1067
 • Крезовић Жарко , број члана 1068
 • Црноглавац Никола , број члана 1069
 • Давидовић Данило , број члана 1070
 • Марковић Горан, број члана 1071
 • Манојловић Борис, број члана 1072
 • Бкић Данијел, број члана 1073
 • Вучићевић Горана, број члана 1074
 • Басарић Борислав, број члана 1075
 • Бенић Богдан, број члана 1076
 • Ђуровић Блажо, број члана 1077
 • Трмчић Лазар, број члана 1078
 • Петковић Д. Теодора, број члана 1079
 • Јечменица Миљан, број члана 1080
 • Маћош Мирољуб, број члана 1081
 • Генић Владимир, број члана 1082
 • Ристивојевић Вук, број члана 1083
 • Ћујић Зоран, број члана 1084
 • Марковић Драган, број члана 1085

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањенен тренере на обавезу слања поштом : Евиденционог листа члана, Личног картона- приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.

djteodorovic

Одржани 1.Регионални семинари рукометних тренера у 2023. години

У складу са одлукам Управног одбора ЗТ РСС одржани су 1. регионални семинари рукометних тренера на четири локације и то :

11. фебруара 2023. године у Лесковцу , присутно 34 тренера,

19. фебруара 2023. године у Краљеву , присутно 37 тренера,

19. фебрура 2023. године у Београду , присутно 66 тренера,

26.фебруара 2023. године у Врбасу, присутно 102 тренера

У број присутних рачунају се тренери који су својим потписом потврдили присуство на почетку семинара , а личним преузимањем сертификта по окончању семинара потврдили присуство на комплетном програму семинара.

Сви остали који су уплатили чланарину за семинар , а нису испунили горе наведене услове нису евидентиарни као тренери који су присуствовали семинару. Средства која су уплатили могу им бити враћена или се рачунати као рата за Централни семинар у Крагујевцу на коме могу надокнадити неприсуство на 1. регионалном семинару. Самим тим немају обавезу присуства на 2. регионалном семинару.

features_image

Србија – Норвешка, подржи Орлове у Новом Саду

Мушка сениорска репрезентација Србије први од два сусрета са репрезентацијом Норвешке у квалификацијама за Европско првенство које се одржава у јануару 2024. године игра у четвртак, 9. марта у хали СПЕНС - Нови Сад са почетком у 18 часова.

Како до карата?

Требовање улазница за утакмицу Србија – Норвешка врши се путем мејл адресе rsvkarte@gmail.com или путем броја телефона 0616469505.

Преузимање требованих карата се врши у канцеларији Градског рукометног савеза Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 (улаз Сајмиште) од понедељка, 6. марта, сваког дана од 9 до 16 часова.

На дан утакмице, улазнице се преузимају искључиво на благајни хале ”Спенс” од 10 до 18 часова/до почетка утакмице.

Рукометни савез Србије саветује навијаче Србије да на време обезбеде карте и прилику да бодре изабранике Тонија Ђероне у најважнијој утакмици квалификација.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Физичка лица могу требовати/преузети максимално четири улазнице уз давање важећег личног документа на увид - лична карта или пасош.

Рукометни клубови, приликом преузимања  требованих карата, морају доставити списак лица са наведеним именом и презименом којима ће дати карте, оверен и потписан од стране овлашћеног лица клуба,.

ВИДИМО СЕ У НОВОМ САДУ, НАПРЕД СРБИЈА!

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Позив за 19 редовну седницу ЗТ РСС - 02. 03. 2023.

Управни одбор Број:19/23
Београд , 27.02.2023.године
ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 19. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са 18. редовне седнице Управног одбора,
 2. Извештај о реализацији и спровођењу Првог регионалног семинара 2023.
 3. Централни семинар „Крагујевац 2023“
 4. Информација о тренутном статусу иницијативе за састанак струковних удружења тренера из окружења.
 5. Разматрање и доношење одлуке о реализацији објављивања часописа „40х20“,
 6. Текућа питања, пошта и разно
  Седница Управног одбора ће се одржати дана 02. марта 2023. године (четвртак) у Београду, у просторијама хотела „Трим“, Кошутњак, Кнеза Вишеслава 72, са почетком у 13,00 часова.

Достављено:

 • члановима УО ЗТ РСС,
 • председнику Скупштине ЗТ РСС,
 • председнику НО ЗТ РСС

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
Председник
Јова Павлов

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.