Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Oдлука и висини чланарине за 2023. годину

 Управни одбор 

Број: 17-4/22 

Београд , 09.11.2022.године 

На основу члана 34. став 2. тачка 13. члана 66. став 3. тачка 4. члан 67. став 2. члана 78. став 1. тачка 7. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, а у складу са чланом 25. став 2. тачка 19. Закона о порезу на додату вредност, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на седници одржаној 09. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2023 ГОДИНУ 

1. Годишња чланарина - редовна 

1.1. Активна чланарина – за период 01.01.2023 – 30.06.2023 2.000,00 

1.2. Активна чланарина – за период 01.07.2023 – 30.06.2024 4.000,00 

1.3. Пасивна чланарина – за период 01.01.2023 – 30.06.2023 1.000,00 

1.4. Пасивна чланарина – за период 01.07.2023 – 30.06.2024 2.000,00 

Износ чланарине се уплаћује на текући рачун Заједнице тренера Рукометног савеза Србије број 

160-480967-50 (Banka Intesa)

Износи чланарине морају бити уплаћени од физичких лица, чланова Заједнице, са обавезним уписивањем шифре члана у позиву на број. 

Доказ о уплати тренер је обавезан да достави на меил [email protected] 

У случају да уплату изврши правно лице, уплата ће бити враћена, као погрешна. 

О б р а з л о ж е њ е 

У циљу временског повезивања чланарине са такмичарском сезоном, донета је одлука у диспозитиву. 

За активну - редовну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплате чланарину у износу од 2.000,00 динара. 

За пасивну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплате чланарину у износу од 1.000,00 динара. 

За активну - редовну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплате чланарину у износу од 4.000,00 динара. 

За пасивну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплате чланарину у износу од 2.000,00 динара. 

Тренер који у периоду од 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплати пасивну чланарину, а жели да добије лиценцу у такмичењу за тај период, обавезан је да изврши доплату чланарине од 1.000,00 динара. 

Тренер који у периоду од 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплати пасивну чланарину, а жели да добије лиценцу у такмичењу за тај период, обавезан је да изврши доплату чланарине од 2.000,00 динара. 

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Управни одбор 

Председник 

Јова Павлов 

Цео документ преузмите кликом на линк.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.